به سایت مه آرتیست خوش آمدید!

مرتضی اشتیاقی
            متولد اصفهان 
سال ۱۳۵۸

لیسانس نقاشی و گرافیک.
برگزاری ۱۵ نمایشگاه انفرادی و 
شرکت در بیش از ۱۵ نمایشگاه گروهی .

          

دوره‌های آموزشی مرتضی اشتیاقی


فروش آثار
اثر شماره 1 اثر شماره 1

سایز: 40x90 cm

3,000,000 تومان
اثر شماره 2 اثر شماره 2

سایز: 70x50 cm

6,000,000 تومان
اثر شماره 3 اثر شماره 3

سایز: 56x37 cm

4,000,000 تومان
اثر شماره 4 اثر شماره 4

سایز: 56x37 cm

4,000,000 تومان
اثر شماره 5 اثر شماره 5

سایز: 56x37 cm

4,000,000 تومان