کمپانی واترکالریست مجموعه ای ازهنرمندان و مهندسین نامدار و باتجربه می باشد که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ با هدف رفع نیاز هنرمندان به لوازم و ملزومات مرغوب در زمینه حرفه نقاشی آغاز نمود.

هدف این شرکت برای طراحی و تولید محصولات جدید بر اصول زیر استوار بوده است:
۱-کمک به هنرمندان در جهت کشف و بروز استعدادها ،تحقق رویاها ،بهبود عملکرد و ارتقای سطح کیفی حرفه هنرمندان با در اختیار گذاشتن ملزوماتی که اجرای آثار هنری را در فضای واقعی به سهولت مهیا سازد.

۲-تولید محصولاتی با کیفیت و هم راستا با سیاست های حفظ محیط زیست.

۳-استفاده از دانش های نوین ،فناوری های برتر،و مواد اولیه مرغوب جهت ارتباط هرچه بهتر هنرمندان با جامعه جهانی.

نمایش بر اساس: