به سایت مه آرتیست خوش آمدید!

وزن: ۴۷۰ گرم
رنگ: چوب روشن, چوب تیره
شیب رنگ واتر کالریست چوب تیره

محصولات دیگر